НОВА И НАЙ-НОВА ИСТОРИЯ

 

    Открит през 1953 г., „Нова и най-нова история“ е първият отдел на Исторически музей – Добрич. Той се намира в най-старата музейна сграда, разположена в началото на Градския парк. Във фондовете на отдела се съхраняват 104 630 музейни ценности,  групирани в колекции. Особено ценни са колекциите, свързани с Добруджанския национален въпрос (1878 – 1940 г.). 

 


 

 


КОЛЕКЦИИ:


 

 

ДОБРУДЖАНСКИЯТ ВЪПРОС (1878 – 1940 г.)

 

    Възниква на Берлинския конгрес, на който Великите сили разделят територията на Добруджа и дават северната й част на Румъния. През следващите десетилетия Южна Добруджа се превръща в разменна монета в отношенията между двете съседни страни. През 1913–1916 г. и 1919–1940 г. областта е под румънско владичество. Тя се възвръща към България с Крайовския договор от 1940 г.
    Колекцията проследява национално-освободителните борби на българското добруджанско население против румънското владичество в Северна и Южна Добруджа (1879–1913, 1913–1916 и 1919–1940 г.); освобождението на Добруджа от българските войски през лятото и есента на 1916 г. и мирното възвръщане на Южна Добруджа към България през 1940 г.

 

Dobr_vapros_001.jpgDobr_vapros_002.jpgDobr_vapros_003.jpgDobr_vapros_004.jpgDobr_vapros_005.jpgDobr_vapros_006.jpgDobr_vapros_007.jpg
 


 

 

ГРАДСКИ ПАРК

 

    Създаден през 1867 г., той е вторият парк в България след Софийската градска градина. В него са били отглеждани различни растителни видове, по-голяма част от които не са характерни за безводна Добруджа. През 1999 г. паркът е обявен за паметник на парковото изкуство.

 

Park_001.jpgPark_002.jpgPark_003.jpgPark_004.jpgPark_005.jpgPark_006.jpgPark_007.jpg


 

 

СТАРИЯТ ДОБРИЧ (1878 – 1940 г.)

 

Колекцията представя архитектурния облик на града от освобождението от османско владичество до възвръщането на Южна Добруджа на България.

 

Star_grad_001.jpgStar_grad_002.jpgStar_grad_003.jpgStar_grad_004.jpgStar_grad_005.jpgStar_grad_006.jpgStar_grad_007.jpgStar_grad_008.jpgStar_grad_009.jpgStar_grad_010.jpgStar_grad_011.jpg


 

 

ОРЪЖИЕ ОТ НОВО ВРЕМЕ

 

Включва колекциите: Револвери, Пистолети, Пушки, Саби и байонети и автоматични огнестрелни оръжия.

 

Oraghie_001.jpgOraghie_002.jpgOraghie_003.jpgOraghie_004.jpgOraghie_005.jpgOraghie_006.jpg


 

 

ВОЕННО ГРОБИЩЕ – МУЗЕЙ

 

    На мястото на някогашния прочут Добрички панаир се намира най-голямото в България военно гробище от времето на Първата световна война. В него почиват над 3 000 войни от шест националности и четири вероизповедания. Днес за паметните боеве при Добрич напомнят не само каменните надгробия и експозицията „Добричката епопея 1916 г.“, но и алеята на знамената, вечният огън и параклис-костницата „Св. Архангел Михаил“, изградена през 1921 г. и изографисана от известния добрички живописец Никола Тахтунов.

 

Voenno_Grobishte_001.jpgVoenno_Grobishte_002.jpgVoenno_Grobishte_003.jpgVoenno_Grobishte_004.jpgVoenno_Grobishte_005.jpgVoenno_Grobishte_006.jpgVoenno_Grobishte_007.jpgVoenno_Grobishte_008.jpgVoenno_Grobishte_009.jpgVoenno_Grobishte_010.jpgVoenno_Grobishte_011.jpgVoenno_Grobishte_012.jpgVoenno_Grobishte_013.jpg