ДОБРИЧКИЯТ ГОДИШЕН ПАНАИР – НОВИ ДОКУМЕНТИ

 

 

Днес, 12.03.2020 г., на пресконференция бе представена темата: „Добричкият годишен панаир – нови документи“. Уредникът в отдел „Нова и най-нова история“ на Регионален исторически музей – Добрич Цветан Сашев показа документи и фотографии, свързани с миналото на града. Журналисти от местни медии уважиха поканата на музея – покана, свързана с разяснението на важни аспекти от стопанската история на Добрич.

 

Годишният панаир е един от символите на нашия град. Неговото развитие е свързано с развитието на Добрич и утвърждаването му като търговски и административен център на региона. Най-старите данни, които имаме за панаира, са от 1851 г. (публикация в „Цариградски вестник“). Описания на това как е функционирал, откриваме от 60-те години на 19. век нататък. Панаирът се е намирал на мястото на бившия месокомбинат в т. нар. индустриален квартал. Бил е разположен на парцел с дължина 1 200 м в посока юг-север и ширина 900 м в посока изток-запад. Висока около 2 м ограда е затваряла пространството, на което са били построени бараки и сергии, подредени в редици – в края на 60-те години на 19. век те са над 500, а в началото на 70-те години на същия век те са над 700 (обособени в 17 редици, оформени на браншови принцип). В рамките на парцела е имало и двуетажна административна сграда. 1912 г. е годината, в която панаирът се провежда за последен път преди идването на румънците. По време на румънското владичество панаирът не се провежда. През 1941 г. в новоосвободения Добрич той е възобновен и продължава своето съществуване до 1944 г.

 

Основен акцент на пресконференцията бе представянето на два документа от Държавен архив – Добрич, в които колегата Цветан Сашев открива важна информация за панаира. Единият документ е от 1845 г., а другият е от 1782 г. И двата удостоверяват, че в тези години панаирът съществува. От особена важност е документът от 1782 г., който показва не само, че панаирът съществува, а и колко жизнен е той само няколко години след Руско-турската война от 1768 – 1774 г. През 1773 г. и през 1774 г. градът е превземан от руски войски. Въпреки военната обстановка е видно, че само осем години по-късно панаирът се провежда. Тези документи откриват нови хоризонти в изследването на миналото на град Добрич, измествайки времевата граница все по-назад.

 

 

1-12mart2020.jpg2-12mart2020.jpg3-12mart2020.jpg4-12mart2020.jpg5-12mart2020.jpg6-12mart2020.jpg