ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧИТЕЛЕН КУРС ПО ПРОЕКТ ANOTHER WAY

project logo   

 

 

Проект Another way, финансиран по програма Еразъм + на Европейския съюз, КД 205 – Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, Стратегически партньорства за младежта, има за цел да експериментира, използвайки методологията „Another way“.

Идеята е чрез прилагането на специален дидактически метод хората с увредено зрение да бъдат подпомогнати при възприемането на реалността чрез различни сензорни канали, за да могат да се насладят на културни или пейзажни маршрути.

 

 

Част от дейностите по проекта предвиждат провеждането на дистанционен обучителен курс по интернет, ръководен от създателя на метода „Anotherway” Франческо Пиколо. В курса ще бъдат разгледани следните теми: Психическа идентичност и нейните невро-физиологични компоненти. Възприятие, памет, емоции, език. Туризъм: форми на туризма; етика на туризма; достъпен туризъм и достъпност. Език на филмите и рекламата. Елементи на прочит на произведението на изкуството; прочит на икона; прочит на религиозна сграда; прочит на гробище и/ или парк. Въведение в метода "Another way". Основни моменти при проектирането и разработването на маршрут по метода „Another way“; критерии за идентифициране на материална и организационна поддръжка за маршрут „Another way“.
След приключването на обучителния курс, участниците ще имат възможност да се включват в разработването на 3 туристически маршрута, адаптирани специално за хора с увредено зрение.

Продължителност:
Обучението ще се осъществи в рамките на 20 дни, разпределени в 2 срещи седмично. Начало – 20 януари 2020 г.; край – 30 април 2020 г. Обучителните дейности ще завършат в края на месец април 2020 г. с Транснационално обучение за 4 дни в Италия, в което ще се включат общо 40 участници от България, Италия, Испания и Кипър (по 10 от държава).Обучението ще се провежда на английски език. Участието е безплатно.

Изисквания към кандидатите:
Кандидатите трябва да имат навършени 18 г. и завършено средно образование. Необходимо е ниво на владеене на английски език А2. Опит в социалния, културния или туристическия сектор ще се счита за предимство.

 

Ако желаете да участвате в обучението ви каним да попълните нашия формуляр:
 

Формуляр за участие в проект ANOTHER WAY България

 

 

 

Крайният срок за кандидатстване е 17:00 часа на 15.01.2020 г. Ще се свържем с одобрените кандидати на 17.01.2020 г. чрез имейл и/ или телефонно обаждане. За повече информация относно дейностите по проекта, последвайте страницата ни във фейсбук:
https://www.facebook.com/AnotherwayBulgaria

 

 

За повече информация относно обучението:
0894 895 565 – Десислава Христова, ръководител на проекта
0884 311 496 – Ивелина Романова, треньор по проекта