Проект mAPP my Europe

mapp.png

              Регионален исторически музей – Добрич е партньор в проект mAPP my Europe по програма Еразъм+ К205 – стратегически партньорства за младежта и развитие на иновации.

Във фокуса на проекта е културното наследство и идеята да бъде внушено на младите хора да осъзнаят, че то им помага да се идентифицират със своя произход и история като им предоставя подробности за еволюцията на социалното приобщаване и най-важното – формира самоличността. Познаването, съхраняването и популяризирането на културното наследство е повече от необходимо. Целта на проекта е да разработи интересни инструменти за младите хора, за да улесни и насърчи модерния достъп до образованието в областта на културното наследство, като по този начин стимулира техния интерес. Нещата, заложени в апликационната форма са: обучения, изработване на смартфон-приложение за културен туризъм, което да предлага различни атрактивни маршрути за младите хора, уебсайт, който ще предостави подробности за проекта и създаването на неформален наръчник за обучение по културно наследство за преподаватели и учители.

Продължителността на проекта е две години (септември 2018 – септември 2020 година), а партньорите в него са 10 организации от 4 държави – Румъния, Гърция, Испания и България. Идеята е да се насърчава активното партньорство между експерти, учители, творци, хора, работещи с младежи, тийнейджъри в неравностойно положение и ученици на възраст между 13 и 19 години, които се интересуват от младежки туризъм. Част от дейностите, които РИМ – Добрич трябва да извърши в рамките на проекта е в сътрудничество с младите хора и под ръководството на експерти в областта на културното наследство и туризма да организира поредица от творчески работилници за създаването на различни маршрути, които биха били интересни и вълнуващи за учениците. Освен междукултурно преживяване, тези срещи и обучения ще помогнат на младите хора да подобрят езиковите и компютърните си умения и ще им предоставят нови възможности за изява като доброволческата дейност и неформално образование, в областта на културно наследство.

 

https://www.facebook.com/mappmyeurope/