ЗАПИТВАНЕ ЗА ВОЕННО ГРОБИЩЕ - МУЗЕЙ

 

 

scan zapitvane vg 2018

scan kolichestvena smetka

shema_plochnik_m_1kam500.pdf