РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ NETWORLD

 

 

 

Днес, 19 март 2018 г., се проведе работна среща по проект NETWORLD, на която присъстваха експерти, представители на Община град Добрич, партньори от България (Агенция за икономическо развитие – Варна) и членове на екипа на музея. Във фокуса на срещата беше мениджмънт план за управление на Военно гробище, който трябва да се изработи от българските партньори до края на Отчетен период 3. Бяха обсъдени основни позиции на присъстващите страни, дейностите, които предстои да бъдат извършени по Работен пакет 4 и мерките за съхраняване на културното наследство от Първата световна война и популяризирането му за целите на туризма. Освен работната среща, в рамките на деня бяха инициирани посещение на други музейни обекти и среща на ученици от 11 клас на Професионална гимназия по туризъм „Пейо Яворов" от град Добрич.

 

 

1_working_meeting_19_03_2018.JPG2_working_meeting_19_03_2018.JPG3_working_meeting_19_03_2018.JPG4_working_meeting_19_03_2018.JPG5_working_meeting_19_03_2018.JPG6_working_meeting_19_03_2018.JPG7_working_meeting_19_03_2018.jpg8_working_meeting_19_03_2018.jpg9_working_meeting_19_03_2018.jpg10_working_meeting_19_03_2018.jpg11_working_meeting_19_03_2018.JPG12_working_meeting_19_03_2018.JPG13_working_meeting_19_03_2018.jpg14_working_meeting_19_03_2018.jpg15_working_meeting_19_03_2018.jpg16_working_meeting_19_03_2018.jpg17_working_meeting_19_03_2018.jpg