ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА "ЙОВКОВИТЕ АРХИВИ РАЗКАЗВАТ"

 

 

yovkovite arhivi razkazvat 2017

 

Заповядайте на 24 октомври от 17.30 часа в Дом-паметник "Йордан Йовков" на премиера на книгата. 

 

Сборникът включва архивни документи от фонд „Йордан Йовков" на Дом-паметник „Йордан Йовков" в Добрич, както и от семеен фонд „Йордан и Деспина Йовкови" (Ф. 2128К) в Централен държавен архив – София.

 

Тук за първи път са обединени усилията на две институции и на екип от четирима специалисти; за първи път се публикуват и неизвестни документи, писма и спомени за Йордан Йовков. В сборника новото и вече известното влизат в интересен междутекстов диалог и очертават любопитен контекст. Така образът на белетриста получава допълнителни щрихи, без да променя основната си визия.

 

Книгата ще представи доц. Михаил Груев.