ИНТЕРАКТИВЕН СТУДЕНТСКИ СЕМИНАР „КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО ОТ ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА. ПОСЛАНИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИ.”

 

 

seminar 3 okt2017 1

seminar 3okt2017 2