ФОТОИЗЛОЖБА „СЛАВНАТА БДИНСКА ДИВИЗИЯ. СВЕЩЕНИ И ПАМЕТНИ МЕСТА ПО БОЙНИЯ ПЪТ НА БДИНЦИ ПРЕЗ ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА“

 

bdinska armia

 

Фотоизложба „Славната Бдинска дивизия. Свещени и паметни места по бойния път на бдинци през Първата световна война" ще бъде експонирана в „Дом-паметник Йордан Йовков". Откриването ще бъде на 7 септември 2017 г. от 15.30 часа. Изложбата е съвместно дело на Държавен архив – Видин и Държавен архив – Враца. Посетителите ще имат възможност да видят фотоси от личния албум на генерал Христо Рачев Попов, командир на 6-та Бдинска дивизия през Първата световна война, както и фотоси от фотоалбум, изготвен в дар на генерал Никола Жеков – главнокомандващ армията през войната. Тези албуми се съхраняват в Държавен архив – Видин. В изложбата ще могат да се видят и снимки на паметници, издигнати в чест на участието на военните части в Първата световна война във Видин и Враца. Показани са и архивни документи, свързани с участието на България във войната, които се съхраняват в Държавен архив- Враца. Фотоизложбата има за цел да гостува във всички населени места, свързани с бойния път на военните части от 6-та Бдинска дивизия. Много от войните на дивизията оставят костите си по бойните полета на Добруджа. Тази изложба ни напомня за техните славни дела.