ЗАЛА ВЪЗРАЖДАНЕ В РЕМОНТ

 

ЗАЛА „ВЪЗРАЖДАНЕ" В ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ Е В РЕМОНТ

ОТ 28 СЕПТЕМВРИ ДО 31 ОКТОМВРИ 2016 Г.

ПОРАДИ ПЛАНОВ РЕМОНТ ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ"