ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДВЕ КНИГИ

 

Plakat knigi Avdarma Tatari

 

Заповядайте на 14 април 2016 г. от 17.00 часа във фоайето на Дом-паметник „Й. Йовков"! Регионален исторически музей – Добрич представя изследването на проф. Емил Боев „Татарите и татарските говори в България", издадено от Регионален исторически музей – Добрич и Сдружение „Проф. Емил Боев", и обемистия труд на Игнат Казмалъ „Авдарма – 450 години история (1563 – 2013)".

 

Проф. Емил Боев е изтъкнат учен-тюрколог, един от създателите на специалността „Турска филология" в Шуменския университет, Доктор хонорис кауза на Шуменския университет. Роден е през 1932 г. в с. Белоградец, Варненска област. Завършва турска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски", става асистент, а през 1972 г. е избран за доцент. В периода 1976 – 1982 г. е заместник-декан на Факултета по западни филологии. През 1985 г. оглавява Центъра за източници езици и култура към Софийския университет. Научните интереси на проф. Боев са в областта на турската, татарската и българската диалектология, практическата и теоретичната турска граматика, алтаистиката и др. Автор е на редица монографии, учебници и изследвания в областта на турските, татарските и гагаузките езици, участва в редица международни форуми, чете лекции в чужбина. Участва със статии и в сборник „Добруджа". Умира през 2013 г.

 

Игнат Казмалъ получава висше образование в Азербайджан, в Бакинския държавен университет в Баку. Около 30 години той изследва важни исторически проблеми. Първата книга на автора, издадена през 2011 г., е посветена на родното му село – „Авдарма. История на селото (1811 – 2011)". По същото време в селото по негова инициатива и с финансовата подкрепа на неговото семейство е открит Музей за историята на Авдарма. Символично втората книга на И. Казмалъ „Авдарма – 450 години история (1563 – 2013)" е представена за първи път на 24 януари 2016 г. – в памет на бащата на автора Казмалъ Михайлович, на датата, когато е трябвало да навърши 80 години.