ДВЕ КОНФЕРЕНЦИИ ПОСВЕТЕНИ НА 75 ГОДИНИ ОТ ПОДПИСВАНЕТО НА КРАЙОВСКИЯ ДОГОВОР И ВЪЗВРЪЩАНЕТО НА ЮЖНА ДОБРУДЖА КЪМ БЪЛГАРИЯ

 

През месец септември 2015 г. се навършват 75 години от едно от най-важните събития в новата история на България – подписването на Крайовския договор и възвръщането на Южна Добруджа към България. По този повод в град Добрич се организират две конференции: Национална ученическа „75 ГОДИНИ ОТ ПОДПИСВАНЕТО НА КРАЙОВСКИЯ ДОГОВОР И 70 ГОДИНИ ОТ КРАЯ НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА" (16.09 – 18.09.2015 г. зала 203 и 216 на Висше училище „Международен колеж") със съдействието на РИМ – Добрич и Международна общодобруджанска научна конференция „ДОБРУДЖА – ПОЛИТИКА, ОБЩЕСТВО, СТОПАНСТВО И КУЛТУРА (ХІХ–ХХ ВЕК)" (17.09.2015 г. в Тутракан и 18.09.2015 г. в Добрич в зала „Нели Божкова").
Международна общодобруджанска научна конференция е с научен ръководител акад. Георги Марков.
Основни тематични направления, които ще бъдат обект на дискусии са:
• Добруджа след Берлинския конгрес.
• Добруджа в намеренията и плановете на Великите сили.
• Добруджа във войните за национално обединение (1912-1918 г.). Военни действия и политически процеси.
• Добруджа между двете войни.
• Стопански проблеми на Добруджа.
• Медийно отразяване и пропаганда на Добруджанския въпрос.
• Добруджански организации.
• Миграционни процеси.
• Историография и библиография на Добруджанския въпрос. Нови архивни източници.
• Архитектурата на Добруджа – градска и селска (добруджанската къща)
• Етнография на Добруджа – култура, бит и всекидневие.
• Туристически потенциал на Добруджа и др.