СЪКРОВИЩЕ ОТ РАННОВИЗАНТИЙСКИ МОНЕТИ ОТКРИХА АРХЕОЛОЗИ ОТ РИМ - ДОБРИЧ В КРЕПОСТТА „СЛАВНАТА КАНАРА” КРАЙ СЕЛО ДЕБРЕНЕ

 

 

При тазгодишните археологически проучвания на късноантичната и ранносредновековна крепост в местността „Славната канара" край село Дебрене бяха разкрити три хоризонта. Единият е късноримски от ІV – V век, ранновизантийски от VІ век и старобългарски от Х век. Разкрита е късноримска, еднокорабна базилика с прилежащите към нея баптистерий и други спомагателни структури. По всяка вероятност в случая става въпрос за култов комплекс, защото наблизо има и скален манастир. Проучен е външният периметър на северната крепостна стена и е открита неизвестна до сега потерна. Все още не е разкрит ранносредновековния хоризонт на крепостта. Очакванията на колегите археолози са, да се достигне и до тракийски хоризонт, тъй като историята показва, че такива култови сгради са строени върху тракийски светилища. Цялата крепост е заобиколена от ров с дълбочина около 10 метра.

 

Първите археологически проучвания на обекта са правени през 1989 г. от колегите Сергей Торбатов, който е вече доцент доктор на историческите науки и в момента работи в Националния археологически институт с музей при БАН, и Веселин Парушев от отдел „Археология" при РИМ – Добрич, специалист по нумизматика. Направено е картографиране на обекта.

 

На 16 септември тази година Добри Добрев, главен уредник на отдел „Археология" при РИМ – Добрич, откри уникално съкровище от бронзови монети, поставени в глинена амфора. Той сподели, че такава колективна находка от този тип монети не е откривана в Добруджа, а до колкото е известно и в България. Научният ръководител на разкопките Боян Тотев от РИМ – Добрич допълни, че това най-вероятно е дарохранителницата от базиликата на крепостта и в глинения съд е била събрана лептата от миряните за храма. Амфората навярно е била погребана в земята по времето на последните аварски нашествия на Балканския полуостров, когато крепостта е била превзета и опожарена (VІ–VІІ в.).

 

Колегите археолози с тревога споделиха, че и този обект е бил подложен на жестоки иманярски набези и откриването на съкровището е било просто една щастлива случайност.

 

Съдът, в който е било съхранено имането бе счупен на две. Липсват малка част от гърлото и от една от дръжките. Директорът на музея Костадин Костадинов отвори съда и показа съдържанието в присъствието на Елена Василева – главен уредник на отдел „Реставрация и консервация", на медии и други колеги от музея. Оказа се, че в тази малка амфора са съхранени 1202 монети. Елена Василева отбеляза, че при отваряне на съкровището е спазен точно реда по Закона за опазване и съхранение на движимите културни ценности на Министерство на културата. Спазени са също и всички правила на реставраторската практика.

 

Костадин Костадинов представи пред журналистическата аудитория още една ценна придобивка за фонда на музея – три римски меча тип спати, вероятно от ІІІ век.

 

Елена Василева допълни, че след откриването на находките следва тяхната реставрация и консервация, което ще отнеме технологично време, защото процесът е дълъг. Но това пък ще допринесе за точната им датировка.

 

Костадинов съобщи пред медиите, че тазгодишните проучвания в местността „Славната канара" край Дебрене не биха били възможни без съдействието на Община Добричка, която осигури финансиране на стойност 20 000 лева. На срещата присъства и зам. кмета на общината Дико Иванов. Община Добричка ще осигури средства за консервация на обекта и за продължаване на разкопките през следващото лято. Обектът ще има и постоянна охрана, за да бъде предпазен от иманярските набези.

 

Директора на музея сподели в заключение, че всички находки от тазгодишните археологически проучвания ще бъдат реставрирани и консервирани и след това показани в обща изложба. След приключване на разкопките, обектът ще бъде социализиран и има потенциала да се превърне в изключително привлекателна туристическа атракция и предпочитано място за отдих както на местните хора, така и на чуждестранните гости на града ни.

 

Автор: Ивелина Романова – Маркетинг и реклама

 

1-Sakrovishte-Slavnata-kanara .JPG2-Sakrovishte-Slavnata-kanara .JPG3-Sakrovishte-Slavnata-kanara .JPG4-Sakrovishte-Slavnata-kanara .JPG5-Sakrovishte-Slavnata-kanara .JPG6-Sakrovishte-Slavnata-kanara .JPG7-Snimka Grigor Marinov -DT.jpg