СБОРНИК „ДОБРУДЖА” 26 - 27, С МАТЕРИАЛИ ОТ НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЙОРДАН ЙОВКОВ – РАЗНОЧЕТЕНИЯ”

 

 

На 26 юни 2014 г. в Дом-паметник „Йордан Йовков" бе представена най-новата книжка на сборник „Добруджа" 26-27, издание на Регионален исторически музей – Добрич и Регионален исторически музей – Силистра. В този обемист том - около 480 страници, са включени доклади на 45-има изследователи на Йовковия живот и творчество, представени на Националната научна конференция „Йордан Йовков – разночетения". Учените са представители на 11 университета: Софийски, Великотърновски, Пловдивски, Шуменски, Благоевградски, Русенски, Нов български, Варненски свободен, Бургаски свободен, Университет в гр. Лодз - Полша, Държавен университет в Санкт Петербург; на Института за литература към БАН, на Националния литературен музей, на други литературни музеи, на училища от цяла България. В сборника участват авторитетни учени литературоведи и познавачи на Йовковото творчество като проф. Иван Сарандев, проф. Милена Кирова, проф. Светлозар Игов, проф. Михаил Неделчев, проф. Антония Велкова-Гайдаржиева и др. Специално за книгата обширно изследване върху романа „Приключенията на Гороломов" написа и големият български литературовед проф. Никола Георгиев. В тома участват 22-ма хабилитирани учени, 8 от които професори. Като цяло броят на университетските преподаватели е 27, на музейните специалисти - 6-има, на учителите - 6-има, на други изследователи - 6-има. Съвсем очаквано, кръгът от проблеми, разгледани в сборника, е твърде голям, а интерпретаторските подходи - разнообразни. Широко застъпен е интердисциплинарният метод: белетристиката на писателя е разгледана освен от литературоведска и от философска, религиозна, езиковедска, стопанска, та дори и политическа гледна точка. Направени са съпоставки с творби на Елин Пелин, Иван Вазов, Пейо Яворов, Константин Петканов, Цанко Церковски, Матвей Вълев, Дора Габе, Емилиян Станев, Марко Семов, Ибсин, Иво Андрич и композитора Григ. Разбира се, невъзможно е да се обхване разностранната проблематика в книгата. Затова каним всички ценители на Йовковото творчество в Дом-паметник „Й. Йовков", където могат да разгледат и да си купят сборника.

 

DSCN2729.JPGSb_Dobrudzha_26-27 1.JPGSb_Dobrudzha_26-27 2.JPGSb_Dobrudzha_26-27 3.JPGSb_Dobrudzha_26-27 4.JPGSb_Dobrudzha_26-27 5.JPGSb_Dobrudzha_26-27 6.JPGSb_Dobrudzha_26-27 7.JPGSb_Dobrudzha_26-27 8.JPGSb_Dobrudzha_26-27 9.JPGSb_Dobrudzha_26-27 10.JPG