ПОЗНАНИЕТО НА НАЙ-ДРЕВНАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ

 

Регионален исторически музей – Добрич (РИМ – Добрич) участва в изложба „ПОЗНАНИЕТО НА НАЙ-ДРЕВНАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ", съвместно с регионалните музеи във Варна и Враца, която ще бъде открита на 15 май в 18.30 часа в Галерия CREDO BONUM, ул. „Славянска" 2 в София.

 

РИМ – Добрич участва с дванадесет находки, открити на западния бряг на Дуранкулашкото езеро, където през 1978 г. бе открито селище от късната новокаменна епоха и представящо най-древното население в района на Западното Черноморие и Долния Дунав 5 250-5 000 г. пр. Хр.

 

В изложбата са включени погребения от най-големият праисторически некропол в света, функционирал непрекъснато от началото на късния неолит (първата фаза Блатница на култура Хаманджия) до края на енеолита (последната, трета фаза на култура Варна), както и други (хронологично по-късни) находки. Археологически комплекс „Дуранкулашко езеро" е хронологичен и културен „еталон" за района на Западното Черноморие, Долния Дунав и Добруджа от последната четвърт на VІ хил. пр. Хр. до края на Първото българско царство (началото на ХІ в. сл. Хр.).

 

Pokana-1.jpgPokana-2.jpg