Укрепителните работи на старобългарската войска

11 

На 13 май за поредна година България ще се потопи в европейската инициатива „Нощ на литературата“. Довечера от 18 до 22 часа едновременно в българските градове ще се четат откъси от съвременни европейски заглавия. РИМ – Добрич ще даде своя принос като увеличи с още едно заглавие рубриката „Исторически архив”.

Георги Димитров Баласчев е български историк и археолог, учител по история; уредник в Народния археологически музей и в Народния етнографски музей в София; главен редактор на сп. "Минало"; член на Македонския научен институт. Автор е на над 80 изследвания.

Г. Баласчев – "Укрепителните работи на старобългарската войска", София, 1918 г. - ukrepitelnite_balaschev.pdf