Делиормана в картини

 

   

1

     Днес в рубриката „Исторически архив” имаме удоволствието  да ви представим една книга на Г. Илиев и Ил. Йорданов –  „Делиормана в картини” (Кемаллар; 1931 г., издание на книжарница Илия Йорданов). С помощта на  „фотографическите снимки” двамата  автори осветляват  историята на тази част от България: 

„Навсякъде, почнаха да никнат нови, модерни, частни и обществени постройки: училища, черкви, читалища, лечебници, водоснабдителни строежи, шосета. Скоро ще дойде и железницата. Да покаже специфичния турски бит, да илюстрира: тежкото примитивно снабдяване с вода и модерното такова, новите китни български села, живописната природа, забележителностите – да запази изчезващото старо и да покаже гигантския път на новото, това сме целили да даде този албум от картини на Делиормана, който поднасяме на интелигентния свят…”.
"Делиормана в картини" - изтегли албума от тук.