Учебен музей – Възрожденско училище


 

Учебен музей  В град Добрич са запазени малко обекти от епохата на Българското възраждане: църква „Св. Георги“, арменската църква „Св. Ованес“, градската чешма до Литературния музей... Поради липсата на музейна сграда на този етап няма и постоянна историческа експозиция, представяща тази епоха. С откриване на Учебния музей в АЕМО „Старият Добрич“ до известна степен се запълни тази празнина.

  Музеят представлява възстановка на учебна стая на възрожденско взаимно училище. В Добрич такова е открито през 1859 г. в специално построена за целта сграда в двора на църква „Св. Троица“. За учител е поканен Иван поп Хр. Кършовски от Елена – буден българин, облъхан с възрожденските и революционни идеи на своето време, социално ангажиран. В Добрич, тогава Хаджиоглу Пазарджик, той начева ред добри дела, равни на революция: въвежда взоимоучителния метод на преподаване; провежда първото честване на 24 май (11 май) през 1860 г. като всенароден български празник, посветен на първоучителите Кирил и Методий; провежда за първи път в града годишен изпит със завършващите ученици; упорито се опълчва срещу гърцизма и неговото пагубно влияние над българското население. Наклеветен от гърците, че готви народа за бунт, той е принуден да напусне града. Така Добрич много скоро загубва един млад борец за народно пробуждане, но едногодишното му дело продължава да се развива във времето.  С този заряд от миналото, в унисон с новото време, Учебният музей много бързо намери своето място в днешния ден на града. Той предлага възрожденска обстановка със съвременни послания. От една страна музеят е с дълги маси със седалки за учениците, като първата е покрита с пясък за писане за най-малките, с окачени по стените таблици за обучение и нравоучение, с табло на честта и позора, с икона на Светите братя Кирил и Методий и с голяма карта на Добруджа. От друга – той е музеен кът, в който са изложени оригинални плочки и калеми за писане, учебници, между които „Рибния буквар“ на Петър Берон, малкото букварче на Дядо Славейков, тетрадки по краснопис, снимки на първите училища в града, портрети на възрожденските ни национални будители и местни просветители.
  В тази обстановка всеки добрички първолак в края на учебната година получава своето първо свидетелство за грамотност в присъствие на своите родители и роднини. Пеят се най-вълнуващите възрожденски и патриотични песни. Звучи „Върви народе възродени!“. Попаднали в тази зала като че ли с машината на времето, децата усещат миналото, преоткриват себе си като приемници и продължители на една древна и величава история, разбират истинския смисъл на понятията род, роден град, Родина; докосват се до същността на българския дух, жив и днес. Обстановката, музиката, девизът „УЧИЛИЩЕ – СВЕТИЛИЩЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ДУХ“ завладяват по магичен начин душите на децата за цял живот.

 

В Учебния музей, освен най-малките, всеки може:

 • да научи всичко за добруджанските будители и просвета от Възраждането до днес;
 • да провежда часове и тържества по история, родинознание и др.;
 • да изнася тематични беседи и лекции;
 • да връчва свидетелства;
 • да участва в музейни общообразувателни програми;

 

Заповядайте в Учебния музей на Стария Добрич!
Очакват Ви вълнуващи мигове.

 

 

Образователни програми


 

1. Образователни програми за ученици от начален и среден курс

 

 • „Моето първо свидетелство”

Продължителност на заниманията – 3 сбирки в рамките на 1 месец.

Участници – деца на възраст 6-10 г. (предучилищна, І-ІV клас).

Етапи:

Разглеждане на Учебния музей, който представлява частична възстановка на възрожденско училище с беседа (1 сбирка);

Практически занимания: игрови урок (1 сбирка);

Заключителна сбирка: годишен изпит, тип възрожденски.

 

 • „Късчета памет за Добруджа”

Продължителност на заниманията – 3 сбирки в рамките на 1 месец.

Участници – деца на възраст 7-10 г. (І-ІV клас).

Етапи:

Разглеждане на експозицията в Етнографска къща или Археологическия музей с беседа (1 сбирка);

Практически занимания по ателиета (1 сбирка);

Заключителна сбирка – подреждане на изложба.

 

 • „Спомени край огнището”

Продължителност на заниманията – 3 сбирки в рамките на 1 месец.

Участници – деца на възраст 7-10 г. (І-ІV клас).

Етапи:

Разглеждане на експозицията в Етнографска къща с беседа за традиционната празнично-обредна практика на старите българи (1 сбирка);

Практически занимания по ателиета (1 сбирка);

Заключителна сбирка – подреждане на изложба/провеждане на състезание.

 

 • Клуб „ Баба и внуче”

Продължителност на заниманията – 9 сбирки в рамките на 3 месеца.

Участници – деца на възраст 7-10 г. (І-ІV клас) и техните баби или майки.

Теми на заниманията:

„ Одеждите на баба” – запознаване с традиционните добруджански носии, прически, накити за глава, накити и др. Изработване на гердан (2 сбирки);

„Игри и закачки от миналия век” - запознаване с игрите на баба и дядо. Изработване на парцалена кукла.( 2 сбирки);

„Бабините гозби” – традиционни и обредни гозби.( 2 сбирки);

„Шарена черга” – домашни занаяти. Тъкане на черга, бродиране на дреха и др. (2 сбирки);

Заключителна сбирка – подреждане на изложба с изработените експонати.

 

 • „Природата на моя роден край”

Продължителност на занятията 5 сбирки в рамките на 3 месеца.

Участници – ученици на възраст 11-13 г. (V-VІІ клас).

Етапи:

Посещение на експозицията „Природата на Добруджа” и Лабораторията по дермопластика (2 сбирки);

Аудиториум (1 сбирка);

Практическо занятие – работа на терен (Каньона „Суха река”, Яйлата, Калиакра);

Заключителна сбирка – фото конкурс, подреждане на хербарий, изложба с рисунки.

 

2. Образователни програми за ученици от горен курс

 

 • „Археология на Добруджа”

Участници – ученици на възраст 17-18 г. (ІХ- ХІ клас) с изявени интереси в областта на историята и археологията.

Етапи:

Посещение на експозицията „Археология на Добруджа” с беседа и на консервационно-реставрационните ателиета на музея (2 сбирки);

Аудиториум (1 сбирка);

Учебна екскурзия (1 сбирка);

Практически занятия – участие в археологическо проучване (минимум 11 сбирки).

 

 • „Добруджанецът – европеец”

Продължителност на заниманията – 5 сбирки в рамките на 1 месец.

Участници – ученици на възраст 14–16 г. (VІІІ-Х клас).

Етапи:

Посещаване на музейни обекти (2 сбирки) – разглеждане на експозицията на Етнографска къща и на колекциите „Старият Добрич” и „Европейското в миналото на Добрич”, запознаване с работата на музейните специалисти;

Практически занимания – събиране и обработване на материали от известни родове в Добрич (2 сбирки);

Заключителна сбирка – подреждане на изложба със събраните експонати/конкурс есе.

 

 • „Вяра и магия”

Участници – ученици на възраст 14–16 г. (VІІІ-Х клас).

Етапи:

Посещаване на музейни обекти (2 сбирки) – разглеждане на експозицията в Етнографска къща, представяне на материали от научния архив на музея – митове, легенди, обреди;

Практически занимания – работа на терен в села със запазени етнографски и етно-конфесионални общности;

Заключителна сбирка – подреждане на научен архив/изложба/фолклорен концерт/възстановка на фолклорен празник.

 

 • Клуб “Стар албум”

Продължителност на заниманията 11 сбирки в рамките на 4 месеца;

Участници – ученици на възраст 14–16 г. (VІІІ-Х клас).

Теми на занятията:

Историческо развитие на фотографията в България (1 сбирка);

Развитието на фотографията в нашия край. Най-известни фотоателиета (1 сбирка);

Семейни снимки от ХІХ и ХХ век – модели на експониране. Традиции в българското семейство, свързани с фотографирането (1 сбирка);

Посланието на снимката (1 сбирка);

Изработване на ретро снимки (2 занятия);

Издирване на най-старите семейни снимки от рода (2 сбирки);

Подреждане на семеен албум (1 сбирка);

Подготовка и експониране на изложба с фотографиите (стари и нови) - 2 сбирки.

 

 • Творчески клуб „Йордан Йовков”/”Дора Габе”

Продължителност на занятията 7 сбирки в рамките на 3 месеца.

Участници – ученици на възраст 17-18 г. (ІХ-ХІ клас) с изявени интереси.

Етапи:

Посещение на къща музей с дом-паметник „Йордан Йовков”/мемориална експозиция;

„Дора Габе” – дъщеря на равнината (1 сбирки);

Аудиториум (1 сбирка);

Практически занятия – (4 сбирки);

Заключителна сбирка – рецитал/ публикуване произведенията на участниците.

3. Образователни програми за български и чуждестранни младежи

 

 • Тайните на древните майстори

Етапи:

Посещение на експозициите „Археология на Добруджа” и „Възрожденски икони от Добруджа”, на Етнографска къща и АЕМО „Старият Добрич”;

Практически занятия – работа в експериментални ателиета по археология (Керамика, Накити, Обработка на камък) или в занаятчийските работилници на АЕМО „Старият Добрич”;

Заключителна сбирка – изложба.

 

 • Работа за мир

Етапи:

Аудиториум – представяне на войнишките паметници в България;

Практически занятия – почистване на надгробията във Военно гробище – музей.

 

 • Древната култура на Добруджа

Етапи:

Посещения на обектите на културно-историческото наследство в област Добрич (археологическите комплекси край Дуранкулак, Калиакра и Яйлата; текето Ак Язълъ баба край с. Оброчище; храмът на Кибела в гр. Балчик и др.), Артпленер;

 

Организиране на две изложби:

 • представяне на творбите сред археологическите останки в един от обектите на културен туризъм в рамките на един ден;

 • представяне на творбите в Художествена галерия/музей

 • Археология на Добруджа – представена по-горе

 • Вяра и магия – представена по-горе

 • Природата на Добруджа – представена по-горе