Нашата мисия и история


 

 

Нашата мисия


   Създаден през 1953 г., Регионален исторически музей – Добрич събира, изучава, съхранява и представя културно-историческото и природно наследсво на Добруджа. С богатите си колекции (от VІ хил. пр. Хр. до най-ново време), с научните си изследвания, оригинални експозиции, образователни програми и мероприятия той провокира хората да опознаят и осмислят своето историческо минало с оглед на нашето настояще и бъдеще.

 


Нашата история


   Регионален исторически Музей – Добрич е основан през 1953 г. Неговото създаване се свързва с имената на ст. н. с. д-р Любка Бобчева, Димо Драгнев и Маргарита Дакова. През 1960 г. в сградата на бившето казино се открива първата експозиция на музея. През следващите години се изгражда класическата музейна структура и върху територията на новосъздадения окръг започва системна събирателска и изследователска дейност. Открит и изследван е най-големият в света праисторически некропол на западния бряг на Дуранкулашкото езеро. Проучени са античните и средновековните крепости, селища и некрополи при Топола, Камен бряг, Калиакра, Чиракман, Балчик, Одърци, Кладенци, Скала, Шабла и др. Направено е геодезическо заснемане на могилите и могилните некрополи в тогавашния Толбухински окръг. Проведени са и редица теренни експедиции и изследвания. В резултат, музейните фондове се попълват, създават се нови музейни експозиции, пишат се и се издават монографии, академични издания и извори.

 


Нашата уникалност


   Днес във фондовете на нашия музей се съхраняват над 180 000 експоната, сред които са:
една от най-богатите в страната и на Балканите праисторически колекции от находки от археологическия комплекс край Дуранкулак (5300-4000 г. пр. Хр.);
колекцията „Керамика“ от най-големия старобългарски керамичен производствен център край с. Топола;
колекцията „Накити“ от богатия къснономадски некропол край с. Одърци;
една от най-големите в България колекции от средновековно оръжие;
колекцията „Възрожденски икони от Добруджа“ с най-многочислените в България образци на икони „Св. св. Кирил и Методий“;
колекцията „Добруджанският въпрос“ – единствена в страната;
най-богатите в България фондове „Йордан Йовков“, „Анастас Петров“, „Петър Дачев“ и др.
   Тези колекции, както и музейните ценности, които се съхраняват във фондовете на Регионален исторически музей - Добрич са част от националното богатство на Република България.
   Със своите разнообразни експозиции и с разностранната си образователна дейност музеят задоволява интересите на най-различна аудитория – деца и възрастни; хора с различни професии; местни жители и гости на нашата страна, запознавайки ги с древната културата на Добруджа.