Маринела Паскалева


Marinela PaskalevaУредник в Регионален исторически музей – Добрич, отдел „Литература и изкуства".

 

  Завършва специалност български и руски език в ШУ „Епископ Константин Преславски" през 1990 г., а след това – журналистика в СУ „Св. Климент Охридски", 1994 г. Работи като фондовик и отговаря за къщите музеи „Йордан Йовков", „Адриана Будевска" и дом-паметник „Йордан Йовков".
  Съхранява и обработва музейните фондове – на писателя Йордан Йовков, на писателката, поетесата, добруджанката Дора Габе, на основателката на българския национален театър Адриана Будевска, родена в Добрич, на създателя на българския балет Анастас Петров, също родом от този град, на неговия брат – художника Петър Дачев. Посреща, обслужва и изнася беседи на посетителската аудитория в музейните експозиции за тези творци. Автор е на книгата „Йордан Йовков. Калейдоскоп" (2005 г.). Редактор на сборници за Й. Йовков (сб. „Добруджа") и за Д. Габе (сб. „120 години Дора Габе"). Участва със свои статии за изследваните творци в периодичния печат, в списания за литература и изкуство „Пламък", „Знаци", „Антимовски хан" и в специализирани издания. Научните ú интереси са в областта на литературната история.

 

Статии:
1. Паскалева, М. „Най-новият светец на България" (Добруджа след смъртта на Йовков). – Йовков и нашето време. Научна конференция Сливен '97. ИК „Жажда", 1998, с. 76–78.

2. Паскалева, М. Йордан Йовков. Образът на румънеца. – Посланията на Йордан Йовков. Национална научна конференция. Добруджа, 19'01. Добрич, 21–22 ноември 2000. Фабер, Велико Търново, 2001, с. 205–212.

3. Митева, К., М. Паскалева. Люлякови блянове. За един непознат Йовков ръкописен текст. – Българската литература: история и съвременност. УИ „Епископ Константин Преславски". Шумен, 2003, с. 173–185.

4. Паскалева, М. Малко известни пощенски картички и писма на Йордан Йовков. – Йордан Йовков. Нови изследвания. 120 години от рождението му. ИЦ „Боян Пенев". София, 2003, с. 192–195.

5. Паскалева, М. Йордан Йовков и Димитър Шишманов. Диалози. – Научни съобщения на СУБ кл. Добрич. Т. 6, № 1, 2004, с. 229–237.

6. Паскалева, М. Дъщерята, песента и каруците. – 125 години от рождението на Йордан Йовков. Национална научна конференция. Добруджа, 23'05. Добрич – Албена, 23–24 септември 2005. Фабер, Велико Търново, 2005, с. 107–113.

7. Паскалева, М. „Малкият добруджанец" от Дора Габе. Образът на своето и чуждото. 80 години от излизането на произведението. – Сборник в памет на проф. д-р Славчо Иванов. Русенски университет „Ангел Кънчев". Изд. „Фабер", 2007, с. 253–260.

8. Паскалева, М. Образът на румънеца в творчеството на Йордан Йовков и военните действия в Добруджа през Първата световна война. – Тутраканската епопея и войната на Северния фронт 1916–1918 година. Тутракан, 2007, с. 391–403.

9. Паскалева, М. „Крадецът на праскови" от Емилиян Станев. Образът на сърбина. – Писател български. 100 години от рождението на Емилиян Станев. ИК ЛИК. София, 2007, с. 235–245.

10. Паскалева, М. Образът на циганката в разказа на Йовков „Божура". – „Старопланински легенди" и българската национална идентичност. Нови изследвания. Изд. „Българска книжица". София, 2008, с. 149–159.

11. Паскалева, М. Неизвестна кореспонденция на Йордан Йовков с Георги Соколов. – Известия на държавните архиви, бр. 97, 2009, с. 276–287.

12. Паскалева, М. „Теменуги" на Дора Г. Образът на Другия. – 120 години от рождението на Дора Габе. Юбилеен сборник. Научни доклади и спомени. Фабер, Велико Търново, 2010, с. 56–63.

13. Паскалева, М. Някои наблюдения върху илюстрациите в повестта „Малкият добруджанец" от Дора Габе. – 120 години от рождението на Дора Габе. Юбилеен сборник. Научни доклади и спомени. Фабер, Велико Търново, 2010, с. 201–212.

14. Паскалева, М. Йордан Йовков. Образът на българката. Разказът „Българка". – Първата световна война и събитията на Добруджанския фронт. Сборник с изследвания. Тутракан, 2011, с. 332–341.

15. Паскалева, М. Йордан Йовков. Образът на „швейцарката". – Сборник научни трудове от Националната конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971–2011". УИ „Епископ Константин Преславски". Шумен, 2012, с. 537–542.