80 ГОДИНИ ОТ КРАЙОВСКИЯ ДОГОВОР. БЪЛГАРСКАТА И МЕЖДУНАРОДНАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ЗА ДОБРУДЖАНСКИЯ ВЪПРОС. НОВИ ДОКУМЕНТИ, НОВИ ПРОЧИТИ, НОВИ ТЕЗИ - НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

 

 

 

Министерство на културата

Институт за исторически изследвания при БАН

Национална агенция Архиви

Добруджански научен институт

Община Добрич

Община Тутракан

Регионален исторически музей - Добрич

Исторически музей-Тутракан,

както и музеите в Силистра, Балчик, Каварна, Тервел и Дулово

 

организират

 

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

 

„80 ГОДИНИ ОТ КРАЙОВСКИЯ ДОГОВОР.

БЪЛГАРСКАТА И МЕЖДУНАРОДНАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ЗА ДОБРУДЖАНСКИЯ ВЪПРОС.

НОВИ ДОКУМЕНТИ, НОВИ ПРОЧИТИ, НОВИ ТЕЗИ.”

 

Посветена на 80 години от Крайовския договор

и възвръщането на Южна Добруджа към България

 

Уважаеми колеги,

 

През месец септември 2020 г. се навършват 80 години от едно от най-важните събития в новата история на България – подписването на Крайовския договор и възвръщането на Южна Добруджа към България. По този повод организаторите имат удоволствието да Ви поканят да участвате в Общодобруджанска научна конференция „80 години от Крайовския договор. Българската и международната общественост за Добруджанския въпрос. Нови документи, нови прочити, нови тези.”

 

Конференцията ще се проведе на 29-30 септември 2020 г. – в два последователни дни в гр. Тутракан и в гр. Добрич, с научен ръководител акад. Георги Марков.

 

Основни тематични направления, които се предлага да бъдат обект на конференцията, са:

 

  • Добруджа в българската външнополитическа стратегия 1878 – 1940 г.
  • Етнодемографски процеси в Добруджа и обществено-икономическо развитие на областта след Берлинския конгрес 1878 г.
  • Добруджа в пределите на българската държава и под румънска власт – обществено-политически и културни процеси.
  • Специфики на националноосвободителното движение на добруджанските българи в неговите легални и нелегални проявления. Добруджанският въпрос в програмите и дейността на българските обществени формации.
  • Възвръщането на Южна Добруджа през септември 1940 г. Геополитически и стопански аргументи за нейното значение за България и за Румъния и българските основания за ревизия на Ньойския договор. Приобщаването на областта към българския държавен организъм. Крайовският договор и последващите българо-румънски отношения.
  • Добруджа в българската национална памет. Добруджанските образи в литературата, изкуството, фолклора, етнографията и архитектурата.
  • Текст на електронен носител (в Word), формат .doc, шрифт Times New Roman 13, интервал 1,5, полета 2,5 см, А4, страниците да не се номерират.
  • Илюстрациите (снимки, графики, карти и др.) да са на отделен файл, на същия или на отделен носител, с резолюция не по-малко от 200 dpi, формат JPG и да бъдат придружени с анотации.
  • Бележките под линия (footnote) се разполагат под линия на всяка страница, номерират се с арабски цифри – Times New Roman, 10 pt, разредка 1, двустранно подравнени.
  • Цитиране в текста: Тодоров, П. Освободителните борби на Добруджа. Добруджанската революционна организация 1925 - 1940. С., 1992, с. 277.

 

Попълнените заявки за участие изпратете в срок до 30 юни 2020 г. на адрес:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Регламент за участие: времетраене на докладите - до 15 мин, на научните съобщения – до 10 мин. Пълният текст на разработките не трябва да превишава 15 страници - текст, научен апарат, илюстрации и анотации, с резюме на английски, немски или френски език.

 

Изисквания към разработките:

 

Докладите и научните съобщения ще бъдат издадени в сборник, същите следва да бъдат предоставени на електронен носител в дните на конференцията.

 

Молим да уточните в заявките в кой град предпочитате да бъдете включени в програмата, както и дали имате необходимост от нощувки в Тутракан и/или Добрич.

 

Програмата за конференцията ще Ви бъде изпратена допълнително.

 

Командировъчните са за сметка на участниците.

 

За информация:

доц. д-р Цветолин Недков, завеждащ отдел „Нова и най-нова история” в РИМ - Добрич, тел. 0886 992 129

Даниела Иванова, Исторически музей-Тутракан, тел. 0866/613 45; 0894 675 712

 

Директор на РИМ – Добрич:                           Директор на ИМ – Тутракан:

/Добри Добрев/                                                                 /Петър Бойчев/