ДОГОВОР ПО ПРОЕКТ № 15.2.1.123 „ТРАНСГРАНИЧЕН СЪЮЗ В СЯНКАТА НА ИСТОРИЯТА”

 

 

На 8 декември 2017 година между Регионален исторически музей- град Добрич и Върбин Добрев Върбанов, с адрес: град Русе, улица „Никола Й. Вапцаров" №19, вход 5, етаж 7, апартамент 21, бе сключен договор за услуга „Изготвяне експозиционен план за Музей на открито (Лапидариум)" за нуждите на проект 15.2.1.123 „Трансграничен съюз в сянката на историята", акроним „KRUSHARSOVA HISTORY" по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ - БЪЛГАРИЯ, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

 

Договорът е на стойност 15 640,00 лева без включен ДДС.

 

Dogovor -1

Dogovor -2

Dogovor -3

Dogovor -4

Dogovor -5

Dogovor -6

Dogovor -7

Dogovor -8

Dogovor -9