НЕПОЗНАТИЯТ ЦАРИГРАД

 

 

nepoznatiat zarigrad

 

 

ИЗЛОЖБА НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ДОБРИЧ,

ПОСВЕТЕНА НА 120 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПЕТЪР ДАЧЕВ

Фоайе на Дом-паметник „Йордан Йовков“, 17 юли – 17 септември 2016 г.

 

 

petar dachev

 

Регионален исторически музей – Добрич съхранява близо 4 000 картини, ескизи и скици на художника Петър Дачев, както и други материали за него, което е дало основание още през 1987 г. в музея да се създаде специален фонд „Петър Дачев“. През тези няколко десетилетия оттогава досега музейните специалисти се опитват да популяризират изкуството на този не толкова известен български творец, чийто живот е свързан и с Добрич, където семейството му се преселва да живее в края на 19. век. Културните ценности постъпват в музея благодарение на едно голямо дарение, публично оповестено чрез уредената в залите на Художествената галерия в Добрич в периода 31 март – 30 април 1988 г. изложба „Вещи, документи и художествени творби от дарението на Пенка Петрова Дачева – сестра на Анастас Петров и художника Петър Дачев“.

 

 

Популяризирането на творчеството на автора продължава, разбира се, и след това. Една от най-престижните изложби на Регионален исторически музей – Добрич е открита на 25 юли 2002 г. в зала „Параклиса“ на Националната художествена галерия в София. В нея са включени около 40 творби от първата самостоятелна изложба на художника. Същата експозиция гостува по идея на Светлин Русев и в ХГ „Илия Бешков“ – Плевен, а през лятото на 2003 г. е представена и в добричката художествена галерия. През април 2002 г. музеят урежда и друга изложба – „Петър Дачев – морски пейзажи“, в ХГ – Балчик, тъй като голяма част от картините представят това красиво кътче от Северното Черноморие. За първи път в родния град на художника – Котел, РИМ – Добрич урежда негова изложба в Пантеона на възрожденците от 8 май до октомври 2008 г., онасловена „Непознатият котленец Петър Дачев“. През 2012 г. са подредени още две изложби с морски пейзажи: в ДКИ „Културен център – Двореца“ – Балчик и в зала „Икони“ на РИМ – Добрич. Постери на четири картини на Петър Дачев са включени през 2005 г. и в престижната изложба в Софийска градска галерия „Гео Милев и българският модернизъм“ с куратор проф. Ружа Маринска. Именно тя е изследователят, който се опитва да насочи вниманието на специалистите към този интересен художник, като го включва и в книгата си „20-те години в българското изобразително изкуство“.

 

 

По повод 120-годишнината от рождението на Петър Дачев Регионален исторически музей – Добрич уреди поредната си изложба с творби на художника. Този път се представят картини, непоказвани близо 90 години – от първото и единственото им излагане пред публика през 1929 г. в Галерията на шестте в София. Това са така наречените цариградски пейзажи, рисувани с известно прекъсване в турската столица през периода 1924 – 1932 г. Музеят разполага с около 500 творби от този цикъл, от които е подбрал близо 50. Посетителите ще се докоснат до магията на Цариград, тъй като в експозицията картините са съчетани с откъси от книгата на Петър Дачев „Непознатият Цариград“, излязла през 1943 г. Ето един емблематичен цитат от нея: „Неизброими са хубавите места на Босфора. За тях може да се напише цяла книга, а един художник би могъл да черпи от тях сюжети за цял живот“. Действително, когато се вгледаме в красивите пейзажи, сме удивени от скритата светлина в тях, която ги кара да засияят. Представена е срещата на култури, на различни исторически сюжети, на хора от цял свят. Пъстър е Цариград и авторът се е постарал да ни покаже част от многото му лица. Минарета и кръстове, ханове, пазари, кафенета, тесни улички, площади се редят пред нас като в калейдоскоп. Но в тези картини не липсват и хората: на едно място силует на забулена самотна жена, на друго няколко мъдри старци под дървото на Еюп, на трето пехливани, вкопчени в здрава хватка. Градът оживява пред нас – едновременно реален и приказен.

 

 

В своята изложба за първи път музеят показва Удостоверението за раждане на художника, което дава основание да се коригира рождената му дата на 14 юни 1896 г.; ученическата му книжка от Държавното рисувално училище в София, според която прецизираме периода на обучението му; неговата служебна карта като редовен сътрудник на утринния всекидневник в. „Нови дни“; документи от пребиваването му в Цариград, лична кореспонденция, ръкописи, отзиви за книгата му и за изложбата на същата тема; снимки и др. Надяваме се, че богатата информация, съчетана с въздействащи пейзажи от Цариград, ще провокира музейната публика да открие с изненада таланта на един български художник, чиято известност е незаслужено малка.

 

Кремена Митева