ЧЕ СА ИМ ЗЛАТНИ РЪЦЕТЕ…

 

Plakat che sa im zlatni razete 17mart2016

 

Регионален исторически музей – Добрич гостува на музея в гр. Генeрал Тошево с изложба под надслов „Че са им златни ръцете...". Повече от 150 експоната показват многообразието на две от най-богатите колекции на отдел „Етнография": „Облекло" и „Тъкани", и дават възможност на посетителите да придобият визуална представа за красотата на съхранената българска традиция. Седем традиционни носии на различни етнографски групи разкриват специфичните особености и общобългарските характеристики на облеклото на преселените от Тракия, Балкана и Северна Добруджа българи и илюстрират най-ярко етнографската пъстрота на областта и регионалното многообразие на народната култура в периода от края на XIX в. до средата на XX в. Традиционното народно облекло се допълва от накитите, които са не само декоративен елемент, но и предмет с апотропейно значение, израз на възрастов, семеен и социален статус. Разнообразни по форма и предназначение, включените в изложбата мънистени украшения разкриват следи от древно изкуство и мироглед и са свидетелство за приемствеността в развитието на една многовековна традиция. С изключително видово разнообразие, прекрасни багри и богати орнаменти се отличават декоративните тъкани, предназначени за ежедневни битови нужди, украса на дома или традиционни празници. Пъстри черги, тъкани възглавници, везани пешкири показват регионалното и локално своеобразие на народното изкуство и запознават музейната публика с художествените умения, творческа фантазия и изискан естетически вкус на добруджанката.

 

Експозицията „Че са им златни ръцете...". Традиционно облекло и тъкани от Добруджа" ще бъде открита на 17 март от 14.00 часа в Исторически музей гр. Ген. Тошево и ще гостува до края на месец април.