ЕТНОФЕСТИВАЛ "В СВЕТА НА ЙОВКОВИТЕ ГЕРОИ"

 

9Проектът „Йовковият Добрич – съвременна туристическа дестинация” включва в общ маршрут музейните обекти, свързани с живота и творческата дейност на писателя. Водеща атракция е Къща музей „Йордан Йовков”, където започва зрелият период в творчеството на белетриста. Посетителите могат да се докоснат до художествения свят на писателя в Дом-паметник „Йордан Йовков”; да усетят атмосферата на някогашния Добрич в Музея в градски парк “Св. Георги”; да се запознаят с бита на добруджанеца в Етнографска къща и да се върнат в миналото на тази богата равнина чрез експозицията „Археология на Добруджа”.


  Известно е, че творбите на Йовков са образец за етническа толерантност и културно многообразие. Затова в рамките на проекта е предвиден и етнофестивалът „В света на Йовковите герои”, който цели да представи традициите и културата на различни етнорелигиозни общности и етнографски групи на Добруджа.В рамките на няколко дни (27-31 май 2013 г.) Добрич се потопи в бита на българи, турци, роми и арменци, а Йовковите герои оживяха във фестивално шествие по улиците на града.


Фестивалът представи Добруджа като регион, в който си дадоха среща различни култури. Особената историческа съдба на тази област обуславя голямото разнообразие от етнорелигиозни общности и етнографски групи, избрали равнината за свой дом. В продължение на векове те съжителстват в тесен културно-битов контакт, взаимодействат си, съхраняват и преплитат своите обичаи и традиции, като сътворяват единното в многообразието си културно-историческо наследство на Добруджа, майсторски претворено от Йовков в неговите творби.

 

1.PNG2.PNG3.PNG4.PNG5.PNG6.PNG7.PNG8.PNG9.PNG10.PNG11.PNG12.PNG13.PNG14.PNG15.PNG16.PNG17.PNG18.PNG19.PNG20.PNG21.PNG22.PNG23.PNG24.PNG25.PNG26.PNG27.PNG28.PNG29.PNG30.PNG31.PNG32.PNG33.PNG34.PNG35.PNG36.PNG37.PNG38.PNG39.PNG40.PNG41.PNG42.PNG43.PNG44.PNG45.PNG46.PNG47.PNG48.PNG49.PNG50.PNG51.PNG52.PNG53.PNG54.PNG55.PNG56.PNG57.PNG58.PNG59.PNG60.PNG61.PNG62.PNG63.PNG64.PNG65.PNG66.PNG67.PNG68.PNG69.PNG70.PNG71.PNG72.PNG73.PNG74.PNG75.PNG76.PNG77.PNG78.PNG79.PNG80.PNG81.PNG82.PNG83.PNG84.PNG85.PNG86.PNG87.PNG88.PNG89.PNG90.PNG91.PNG