ЛЕКЦИИ И ИНТЕРАКТИВНИ ИГРИ ПОД МОТОТО „НАРОДНИ БУДИТЕЛИ“ ВЪВ ВЪЗРОЖДЕНСКОТО УЧИЛИЩЕ В ДОБРИЧ

 

 

От края на месец октомври – до края на ноември 2018 г. се изнесоха лекции и проведоха редица занятия, посветени на народните будители. Учебният музей на РИМ – Добрич е известен и предпочитан образователен център, представляващ Възрожденско училище. Тази година интересът към образователната програма „Народни будители“ бе значително голям. Най-малките участници в програмата бяха от 3 и 4 група на детските градини „ Радост“, „Първи юни“, „Дора Габе“ и др. Те се запознаха с атмосферата на възрожденското школо, писаха на глаголица и кирилица с пръст върху пясък; запознаха се с поучителните таблици и табели, медали и порицателни знаци, с наказанието на колене върху царевица, боб или грах. Научиха любопитни факти от живота и делото на добричките първоучители и бележити народни будители, вписали имената си в историята на родния край и България. Интерес към темата проявиха също ученици от 1, 2, 5 и 6 клас от СУ „Кл. Охридски“, СУ „Любен Каравелов“, ОУ „П. Р. Славейков“, СУ „Св. св. Кирил и Методий“, СУ „Ст. Караджа“, ОУ „Никола Вапцаров“, ПМГ „Иван Вазов“, както и възрастни – представители на неправителствени организации като Съюза на слепите в Добрич, „ХобиСклуб“, старчески домове, дневни центрове и др.

 

 

Възрожденското училище е един малък пример за посещение и забавление в Регионален исторически музей - Добрич.

 

 

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

 

ОЧАКВАМЕ ВИ ПРЕЗ ЦЯЛАТА ГОДИНА С РАЗНООБРАЗНИТЕ НИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ!

 

 

1-nar_budit_2018.JPG2-nar_budit_2018.JPG3-nar_budit_2018.JPG4-nar_budit_2018.JPG5-nar_budit_2018.JPG6-nar_budit_2018.JPG7-nar_budit_2018.JPG8-nar_budit_2018.JPG9-nar_budit_2018.JPG10-nar_budit_2018.JPG11-nar_budit_2018.JPG12-nar_budit_2018.JPG13-nar_budit_2018.JPG14-nar_budit_2018.JPG15-nar_budit_2018.JPG16-nar_budit_2018.JPG17-nar_budit_2018.jpg18-nar_budit_2018.JPG19-nar_budit_2018.JPG20-nar_budit_2018.JPG