МЛАДИТЕ ХОРА НА ДОБРИЧ ОСТАВИХА СВОИТЕ ПОСЛАНИЯ ЗА МИР

 

 

На 3 октомври 2017 г. се проведе интерактивен студентски семинар „КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО ОТ ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА. ПОСЛАНИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИ." по проект NETWORLD, Програма „Дунав" 2014 - 2020: Лекторите в семинара са бележити учени и специлисти от Министерството на отбраната в България, Държавен Архив, Българска академия на науките, Национален институт за недвижимо кулутрно наследство и др. Те говориха по въпросите за Първата световна война, значими български паметници и паметни места в България и извън страната и модерното интерпретиране на темата „война" в туризма.

 

Семинарът бе предназначен за студенти от Колеж Добрич към Шуменски университет „Епископ Константин Преславски" и от Висш университет „Международен колеж" – Добрич. Над 80 човека: студенти, ученици, научни работници, специалисти от културни институти в Добрич, социални работници, граждани и др. участваха активно в дискусиите, както и в интерактивната част. Върху хартиена бяла лястовица (символ на мира и надеждата за щастие) участниците в семинара написаха своите послания за „любов, здраве, мир", „.за смисъла на мира – да помним и да го пазим" и затова, че „войната носи смърт, а мирът щастие" и др. Идеята ни бе, тези послания да достигнат до всеки посетител на единственият в България музей по Йовковедение.

 

Най-вълнуващата част от събитието беше финалната. Добре известно е, че младите хора възприемат по-добре, когато се включат рецепторите им. Ето защо поканихме театрална група да подготви и изпълни пиеса, създадена по най-известните произведения на Йордан Йовков. Пред публиката заживяха Йовковите герои, които ни напомниха вечните мотиви за война, любов, мир и хуманизъм.

 

1student_seminar_3_10_2017.JPG2student_seminar_3_10_2017.JPG3student_seminar_3_10_2017.JPG4student_seminar_3_10_2017.JPG5student_seminar_3_10_2017.JPG6student_seminar_3_10_2017.JPG7student_seminar_3_10_2017.JPG8student_seminar_3_10_2017.JPG9student_seminar_3_10_2017.JPG10student_seminar_3_10_2017.JPG11student_seminar_3_10_2017.JPG12student_seminar_3_10_2017.JPG13student_seminar_3_10_2017.JPG14student_seminar_3_10_2017.JPG15student_seminar_3_10_2017.JPG16student_seminar_3_10_2017.JPG17student_seminar_3_10_2017.JPG18student_seminar_3_10_2017.JPG20student_seminar_3_10_2017.JPG21student_seminar_3_10_2017.JPG22student_seminar_3_10_2017.png23student_seminar_3_10_2017.JPG