Връзки


THE NETWORLD PROJECT - http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/networld

 

Министерство на културата на Република България – http://mc.government.bg

 

Община град Добрич – http://www.dobrich.bg

 

Община Генерал Тошево – http://new.toshevo.org

 

Община Балчик – http://www.balchik.bg

 

Художествена галерия – Добрич – http://dobrichgallery.org/

 

Регионална библиотека „Дора Габе“ , град  Добрич – http://www.libdobrich.bg

 

„Антимовски хан“ – издание за животопис и култура – http://www.antimovski-han.org

 

Списание „Подиум“ – http://www.podiym.com 

 

Добруджанска Зимница -  http://www.zimnitsa.bg/bg/ 

 

Етнографски комплекс "Старият Добрич" - www.old-dobrich.com 

 

Исторически музей, град  Каварна -   http://www.kavarna.bg/index.php?do=39&id=100 

 

Центъра за защита на природата и животните, град Добрич – www.zoodobric.ch 

 

Общински младежки център „Захари Стоянов", град Добрич – http://www.mc-dobrich.org/ 

 

Зелен образователен център , град Шабла – www.shabla-greencenter.info 

 

Клъстер "Кулинарни изкуства и гостоприемство - www.culinaryarts.bg 

 

Висше Училище Международен Колеж - http://vumk.eu/bg/